ข้อมูลบริษัท

เกิร์ลฟรายเดย์ ดำเนินกิจการจัดหาพนักงาน ทั้งพนักงานชั่วคราว และพนักงานประจำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งทำให้เกิร์ลฟรายเดย์เป็นหนึ่งในบริษัทจัดหางานเอกชนที่ดำเนินกิจการมานานที่สุดในประเทศไทย เราให้บริการจัดหาพนักงานสำหรับตำแหน่งหลายระดับ ในธุรกิจหลากหลายประเภท

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการจัดหาพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ผ่านบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า เป็นความลับ และให้บริการอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ร่วม 3 ทศวรรษในวงการจัดหางาน เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการที่น่าประทับใจได้ตามที่เรามุ่งหมายไว้

 

ลูกค้าต่างเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา

ลูกค้ากว่า
1000
ราย เลือกใช้บริการของเรา
ในช่วงระยะเวลาร่วม
30
ปี ในวงการจัดหางาน

For success, choose the best.

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

เราต้องการเป็นผู้นำในวงการ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับความเชื่อถือจากที่สุดของบริการในการจัดหาพนักงาน

 

ภารกิจ

เราให้บริการที่ตรงความต้องการ รวดเร็ว และคุ้มค่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาพนักงานที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือผู้สมัครงานในการหางานที่เหมาะสม ในช่วงเวลา และบริษัทที่เหมาะสม

คุณสมบัติเด่น

ความสำเร็จของเกิร์ลฟรายเดย์ เกิดจากคุณสมบัติเด่นหลายประการ ได้แก่
ความซื่อสัตย์, การปกปิดข้อมูลให้ลูกค้า, ความมุ่งมั่น, วิสัยทัศน์,  ความเชื่อ.

  • ความซื่อสัตย์ – ในวงการธุรกิจที่มีความคาดหวัง และมาตรฐานสูง เราเสนอพนักงานต่อบริษัท และเสนอบริษัทต่อพนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์
  • การปกปิดข้อมูลให้ลูกค้า – เราให้ความสำคัญในการปกปิดข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า
  • ความมุ่งมั่น – เราทำทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานที่สูงที่สุด
  • วิสัยทัศน์ – เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งสู่เป้าหมายนั้น
  • ความเชื่อ – เราเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกค้า และผู้สมัครงาน
Back to Top